Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. De vrijwilligers van Scouting Willem-Alexander zorgen er voor dat dit kan in een veilige en vertrouwde omgeving

Ben jij enthousiast? Geef je goed leiding en vind je het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling? Of heb je misschien bestuurlijke kwaliteiten die je wilt inzetten? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

Vacatures

Binnen onze groep hebben wij momenteel vacatures voor de onderstaande functies. Bij de functies staat al een korte samenvatting van wat de functie ongeveer inhoudt. Klik op de functie voor een uitgebreidere uitleg wat de functie inhoudt en wat je ongeveer kan verwachten aan tijdsinvestering.

 • Voorzitter
  Als voorzitter geef je leiding aan het groepsbestuur. Tijdens de groepsraad zit jij de vergadering voor. In overleg met het bestuur zorg je voor de PR van onze groep en weet je de groep in contact te houden met lokale middenstand, sponsoren, enz. Je draagt zorg voor de bewaking en de continuïteit van het groepsbeleid. Je dient affiniteit te hebben en onderhouden met de leidinggevenden van de speltakken die zorg dragen voor de wekelijkse uitvoering van het scoutingspel.
 • Secretaris
  De secretaris zorgt voor de voorbereiding en de verslaglegging van vergaderingen. Daar naast onderhoud je contact met Jong Nederland (onze mede huurder) en stem je met hun het gebruik van "de Jeugdhof" af. Verder onderhoud je contacten met de gemeente over de huur, het onderhoud, de toekomstplannen, enz.
 • Gegevensbeheerder
  Als gegevensbeheerder ben je verantwoordelijk voor het correct vastleggen van de gegevens van onze leden en vrijwilligers in het landelijke ledenadministratie van Scouting Nederland, genaamd ScoutsOnline. Vanuit de speltakken ontvang je ingevulde inschrijfformulieren van nieuwe leden welke correct verwerkt dienen te worden. Je ondersteund daar naast leden, ouders/verzorgers en de vrijwilligers in het bijwerken van de gegevens. Wanneer een lid er voor kiest om het lidmaatschap te beëindigen dan draag jij de zorg dat de juiste personen geïnformeerd worden en dat de opzegging wordt verwerkt in SOL. Voor de vrijwilligers draag je van begin tot eind de zorg voor het aanvragen en het borgen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als gegevensbeheerder werk je nauw samen met de secretaris en de penningmeester. De functie van gegevensbeheerder is makkelijk te combineren met bijvoorbeeld die van secretaris.
 • Begeleider Explorer
  In de functie van begeleider Explorers begeleid je de Explorers in het zelf maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse programma's. Dit alles met een groeiende mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je begeleid en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de Explorers. Samen met de teamleider Explorers ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Scoutingspel.
 • Praktijkbegeleider
  De functie van praktijkbegeleider is een zeer belangrijke functie voor de gehele groep. De praktijkbegeleider begeleid en coacht de vrijwilligers binnen de groep. Daarbij bewaak je de kwaliteit van de activiteitenprogramma's en de deskundigheid van leidinggevenden en leidingteams. Je stimuleert leidinggevenden om zichzelf te ontwikkelen en te kwalificeren. Je onderhoud contact met de praktijkcoach van de regio en brengt de trainingsbehoefte in kaart om samen met de praktijkcoach de eindkwalificatie vast te kunnen stellen.
 • Groepsbegeleider
  Een groepsbegeleider is op de hoogte van wat er onder de vrijwilligers leeft en is alert op nieuwe ontwikkelingen. Periodiek informeer je bij de individuele vrijwilligers en de leidingteams om te horen hoe het gaat. Bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams probeer je te bemiddelen. Ook motiveer, stimuleer en adviseer je de bestuursleden. Je bevorderd daarmee de sfeer en de samenhang binnen de groep. Daar naast coördineer je de maatschappelijke stages en help je bij de werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers.

Interesse maar nog geen ervaring?

Heb je interesse in een van de bovenstaande functies maar mis je nog ervaring of de benodigde kennis dan is dat geen probleem. Uiteraard zullen we jou begeleiden en waar nodig helpen bij het uitvoeren van je functie. Binnen Scouting Nederland zijn er ook diverse trainingen beschikbaar voor de verschillende functies.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij Scouting staat de veiligheid van onze leden voorop, we gaan er daarom vanuit dat je van onbesproken gedrag bent en geen bezwaar hebt dat wij een (gratis) Verklaring Omtrent het Gedrag voor je aanvragen wanneer je besluit om vrijwilliger te worden.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over een van de vacatures of wil je graag als vrijwilliger helpen maar weet je nog niet in welke functie, dan kun je altijd eens langs komen tijdens een van de opkomsten. Onze vrijwilligers vertellen graag over hun ervaringen en kunnen je ook voorzien van verdere informatie. Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen via