Hoewel wij natuurlijk hopen dat iedereen lang lid van onze groep blijft, is er altijd de mogelijkheid om je lidmaatschap op te zeggen.

Wij vinden het jammer dat je wilt stoppen met scouting maar hopen dat je toch een leuke en gezellige tijd bij onze groep hebt gehad. Opzeggen kan per half jaar schriftelijk via het postadres of via . Wanneer je opzegt vóór 1 juni of vóór 1 december dan ben je voor de volgende periode niet langer de contributie verschuldigd. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald.